Strona główna » Reklamacje
Reklamacje
Sprawdź stan złożonej reklamacji
 
Informacje o reklamacji
Nr zgłoszenia:   /
Data przyjęcia zgłoszenia:  
Aktualny status:  

W bazie danych brak informacji o reklamacji: "".
Kod reklamacji należy wpisać w formacie: numer reklamacji/kod sklepu (np. 1234/hh).


Kod reklamacji:
(w formacie: numer reklamacji/kod sklepu (np. 1234/hh))

KARTA PRAW KLIENTA
Zasady obsługi reklamacji

Sklepy sieci Media Expert dbają o to, aby sprzedawane produkty oraz świadczone usługi były na najwyższym poziomie.
Również w przypadku zgłoszenia reklamacji, pragniemy aby proces jej obsługi był prowadzony z należytą starannością i satysfakcjonującym Państwa poziomie.

 • jeżeli w zakupionym w Media Expert produkcie wystąpi usterka, oferujemy Państwu bezpośrednią pomoc pracowników sklepów naszej sieci, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących korzystania z uprawnień reklamacyjnych prosimy o kontakt z właściwym sklepem Media Expert

 • w przypadku pojawienia się usterki w okresie obowiązywania gwarancji, zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości naprawy sprzętu w ramach gwarancji. Mogą to Państwo uczynić poprzez oddanie sprzętu do naprawy bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu Producenta lub poprzez dowolny sklep naszej sieci.

 • warto pamiętać, że podstawowe warunki gwarancji produktu ( np. okres gwarancji, czas realizacji reklamacji) oraz procedury postępowania w czasie reklamacji gwarancyjnej określa Gwarant, będący najczęściej producentem lub dystrybutorem produktu. Warunki gwarancji podawane są zwykle w karcie gwarancyjnej.

 • w przypadku zgłoszenia przez Państwa reklamacji w naszym markecie termin jej realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu z Autoryzowanego Serwisu Gwaranta.

 • po zakończeniu obsługi reklamacji, produkt będzie wydany Państwu na podstawie oryginału zgłoszenia reklamacyjnego wraz z dowodem zakupu.

 
Procedura reklamacyjna
 • Reklamację produktu, w którym ujawniła się usterka zgłaszacie Państwo poprzez przedstawienie dowód zakupu towaru, karty gwarancyjnej i wadliwego produktu.

 • Państwa reklamacja zostanie zarejestrowana w programie reklamacyjnym naszego marketu. Otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia reklamacji w formie wydruku, na którym Państwo i pracownik marketu będziecie mogli potwierdzić zgłoszenie i przyjęcie reklamacji

 • w przypadku reklamacji produktów o małych rozmiarach, zostaną one przekazane przez market odpowiedniemu Autoryzowanemu Serwisowi Producenta wraz z podanym przez Państwa opisem usterki w celu dokonania naprawy lub ekspertyzy technicznej

 • w przypadku produktów o dużych rozmiarach (np. lodówki, kuchnie, pralki) towar nie musi być dostarczony przez Państwa do sklepu. Niezbędne jest tylko okazanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Pracownik naszego marketu po dokonaniu rejestracji zgłoszenia, przekaże je do odpowiedniego Autoryzowanego Serwisu Producenta. Następnie skontaktuje się z Państwem w celu umówienia wizyty serwisanta u Państwa. Po wykonaniu naprawy lub ekspertyzy, Serwis Producenta dokona odpowiedniego wpisu w karcie gwarancyjnej lub wystawi protokół.

 • prosimy o zachowanie odebranych przez Państwa przy zakupie produktu dokumentów ( dowód zakupu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi) na wypadek późniejszej reklamacji

 • odbierając towar z reklamacji, wspólnie z pracownikiem marketu, sprawdźcie Państwo czy nie jest on uszkodzony mechanicznie tzn. czy nie ma na nim wgnieceń, rys, otarć itp.
Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).
Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być również opublikowane na stronie internetowej producenta.

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego w formie pisemnej w dowolnym sklepie Media Expert (dystrybutor regionalny TERG S.A). http://sklepy.mediaexpert.pl/.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie zgłoszenia i kolejnych etapów reklamacji, pracownicy sklepów Media Expert są zawsze do Państwa dyspozycji.