FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać? *
* Odpowiedź powinna zawierać się w jednym zdaniu.
Płeć:
ME Zielona Góra
Zjednoczenia 106, 65-120 Zielona Góra