Brodnica, ul. Kościelna 1A (zmień) Przejdź do sklepu on-line

Zasady przetwarzania danych

W sklepach Media Expert w różnych przypadkach otrzymujemy od Ciebie Twoje dane osobowe (np. przy wystawianiu faktury; przy ustalaniu warunków dostawy i montażu sprzętu; przy przyjmowaniu reklamacji). Chcemy, abyś wiedział(a), że Twoimi danymi administrują spółki z Grupy Media Expert, kontakt: Media Expert, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu:

 1. sprzedaży naszych towarów i usług oraz wystawienia w związku z tym odpowiednich dokumentów, np. faktur (jeżeli ich sobie zażyczysz);
 2. sprzedaży usług towarzyszących naszym towarom (np. polis ubezpieczeniowych, kredytów ratalnych, usług telekomunikacyjnych, doładowań telefonicznych, płatność za rachunki, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu; wypłata gotówki w kasie sklepu);
 3. realizacji Twoich praw do reklamacji produktu z tytułu gwarancji oraz z tytułu rękojmi;
 4. realizacji naszych obowiązków w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 5. rozliczania świadczonych usług (gdy np. prosimy Cię przekazanie opinii);
 6. zabezpieczania naszego sklepu przed działaniami niezgodnymi z prawem (np. kradzieże);
 7. prowadzenia marketingu, co dla Ciebie oznacza zwłaszcza otrzymywanie spersonalizowanej oferty naszych produktów oraz usług.

W przeważającej większości przypadków Twoje dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej). W wielu przypadkach przetwarzamy Twoje dane również dlatego, że jest to konieczne do spełnienia przez nas obowiązków, które wynikają z przepisów prawa (np. odbiór zużytego sprzętu) albo dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać dane osobowe (np. w celu zabezpieczania naszych sklepów przed kradzieżą oraz w celach marketingowych).

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, to zawsze jest ona dobrowolna i nie uzależniamy możliwości zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia. Swoją zgodę możesz zawsze wycofać pisząc mail na adres inspektor@me.pl lub listownie na „Media Expert” ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych, poproś sprzedawcę o to, aby udostępnił Ci dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepach Media Expert” lub wejdź na www.mediaexpert.pl/s,zasady-przetwarzania-danych.

SZCZEGÓŁY: ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPACH MEDIA EXPERT

Drogi Kliencie,
poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe w sklepach Media Expert. Informacje te podzieliliśmy na poszczególne kategorie i zestawiliśmy w ramach Spisu Treści, tak abyś mógł łatwo znaleźć to, co Cię interesuje.

Spis treści

 1. Kim jesteśmy?
 2. W jaki sposób zbieramy twoje dane osobowe?
 3. W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?
 4. W jakim zakresie przetwarzamy twoje dane osobowe?
 5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane
 6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe
 7. Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych? Kiedy działamy w imieniu innych administratorów danych osobowych?
 8. Kiedy prosimy cię o zgodę?
 9. Jakie masz prawa?
 10. Czym jest prawo do sprzeciwu?
 1. KIM JESTEŚMY?
  1. Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert (współadministratorzy). Grupę Media Expert tworzą spółki odpowiedzialne za prowadzenie sprzedaży w sklepach Media Expert. Są to:
   1. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON 570217011, NIP: 7671004218, KRS 0000427063
   2. ME S903 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 690457914, NIP: 8132199474, KRS 0000108761
   3. ME S001 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364826850, NIP: 5252665026, KRS 0000625108
   4. ME S004 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364979737, NIP: 5252669484, KRS 0000628034
   5. ME S010 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364870325, NIP: 5252666149, KRS 0000625817
   6. ME S013 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364860108, NIP: 5252665730, KRS 0000625747
   7. ME S033 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364765858, NIP: 5252663205, KRS 0000624333,
   8. ME S057 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364818052, NIP: 5252664742, KRS 0000625083
   9. ME S208 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364808007, NIP: 5252664009, KRS 0000624943
   10. ME S223 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 365025170, NIP: 5252670470, KRS 0000629145
   11. ME S243 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364809610, NIP: 5252664021, KRS 0000624979
   12. ME S484 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364853083, NIP: 5252665434, KRS 0000625902
  2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres dok@me.pl lub prześlesz list na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ Grupa Media Expert wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
  3. Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, powołaliśmy w Grupie Media Expert osobę odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@me.pl.
 2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim od Ciebie. Dzięki temu, że podajesz nam swoje dane podczas wizyty w sklepie Media Expert (w tym dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP), możemy zrealizować dla Ciebie sprzedaż towarów lub usług w naszych sklepach. Twoje dane zbieramy od Ciebie również w związku ze składanymi reklamacjami, realizacją usług dotyczących zakupionego przez Ciebie sprzętu, a także w związku z rejestrowaniem obrazu kamerami umieszczonymi w naszych sklepach dla potrzeb bezpieczeństwa (monitoringiem). Dokładne informacje o tym, jakie dane przetwarzamy znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.
  2. Abyśmy mogli świadczyć Tobie usługi, podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to niestety najczęściej nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie niektórych usług.
  3. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez podmioty oferujące ubezpieczenie sprzętu lub kredyt konsumencki, o których szerzej piszemy w części „Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? Kiedy działamy w imieniu innych administratorów danych osobowych?”. Zgodę na udostępnienie nam danych w celach komunikacji marketingowej możesz wyrazić przy okazji składania wniosku o ubezpieczenie produktu lub wniosku o udzielenie kredytu. Jeśli to zrobisz, poszczególni usługodawcy przekażą nam niektóre Twoje dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane zakupionego sprzętu oraz sklep, w którym dokonałeś zakupu).
 3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Realizujemy sprzedaż – jeżeli dokonasz zakupu w naszym sklepie; dzięki temu, że podajesz nam swoje dane osobowe możemy otrzymać płatność, dostarczyć Ci towar, wystawić dokumenty sprzedażowe (jeżeli sobie ich zażyczysz), zrealizować dodatkowe usługi (np. montaż, konfiguracja sprzętu), rozliczyć te usługi (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwić Ci skorzystanie z gwarancji oraz rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy.
  2. Umożliwiamy korzystanie z dodatkowych usług – w naszych sklepach oferowane są np. ubezpieczenia sprzętu („Gwarancja Plus”), kredyty ratalne (zakup towaru na raty), wniesienia, montażu i konfiguracji urządzenia, doładowanie telefonu na kartę i płatność za rachunki (np. gaz, woda, prąd).
  3. Odbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dbamy o środowisko, dlatego zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bezpłatnie przyjmujemy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w naszych sklepach. Ponadto, przy dostarczaniu Tobie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z Twojego gospodarstwa domowego w miejscu dostawy tego sprzętu.
  4. Dbamy o bezpieczeństwo naszych sklepów – Twój wizerunek utrwalony na zapisach z naszego monitoringu przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszym sklepie i zapobiegania kradzieżom. Chcemy również wyjaśniać zdarzenia niezgodne z prawem, do których doszło w naszych sklepach
  5. Prowadzimy marketing – chcemy promować nasze produkty i usługi oraz przedstawiać Ci oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. Aby było to możliwe, dokonujemy profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie ma wpływu na Twoje prawa lub wolności ani w inny podobny sposób na Ciebie nie wpływa. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów.
 4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Przetwarzamy przede wszystkim standardowe informacje o naszych klientach związane z zakupami w naszych sklepach. Dzięki tym informacjom możemy realizować Twoje zamówienia (zwłaszcza przyjąć je, rozliczyć płatność, zrealizować dostawę) i wypełniać wszelkie ciążące na nas obowiązki prawne. Przetwarzamy zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (w tym co, kiedy oraz w jakim sklepie kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności itp.), przedział wiekowy, twój podpis (np. potwierdzający odbiór towaru), twoje reklamacje oraz opinie, udzielone przez Ciebie zgody.
  2. . Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje na temat treści Twojej komunikacji z nami, w tym dodatkowe informacje, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem. Zawsze zbieramy również informacje na temat źródła pozyskania Twoich danych.
 5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
  1. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Wywiązanie się przez nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. dostawę towaru do domu lub pod inny adres, a także ewentualny montaż urządzenia.
  2. Jeżeli zamawiasz za naszym pośrednictwem usługę ubezpieczenia sprzętu (Gwarancja Plus) lub usługę kredytu konsumenckiego – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu rezerwacji danego urządzenia na potrzeby przyszłej sprzedaży (ubezpieczenie, kredyt muszą obejmować określone, konkretne urządzenie). Usługi ubezpieczenia, kredytu oraz gwarancji są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przy współpracy ze strony naszych sklepów.
  3. Jeśli chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi, Twoje dane przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową.
  4. Jeśli chcesz przekazać nam swój zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny przy okazji dostawy nowego sprzętu – Twoje dane przetwarzamy w celu obioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego z Twojego domu w ramach dbałości o środowisko i wykonywania obowiązków nakładanych na nas przepisami prawa.
  5. Twoje dane związane z wizytami w naszym sklepie (Twój wizerunek utrwalony na zapisach z monitoringu) przetwarzamy, by zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas wizyty u nas, a także zapobiegania ewentualnym kradzieżom i wyjaśniania zdarzeń niezgodnych z prawem, do których doszło w sklepach. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasze sklepy i znajdujący się z nich towar były bezpieczne i nie dochodziło w nich do działań niezgodnych z prawem, zwłaszcza kradzieży.
  6. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (pkt 47 preambuły RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę „Media Expert” oraz oferty naszych sklepów.
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Na potrzeby realizacji sprzedaży, a także usług dostawy i montażu dane przechowujemy przez okres realizacji umowy. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy wywiązać się z zawartej z Tobą umowy, w tym zwłaszcza dostarczyć Ci zamówienie. Po ww. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat.
  2. Na potrzeby odbiory zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
  3. Na potrzeby zwiększania bezpieczeństwa naszych sklepów i zapobiegania kradzieżom Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
  4. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach). Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, a także prezentować oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań.
 7. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? KIEDY DZIAŁAMY W IMIENIU INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługiwspierające sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

   W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

   1. firmy przewozowe (np. kurierzy) – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
   2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszych sklepach;
   3. firmy transportowe – dzięki temu możesz otrzymać towar ze sklepu na adres, który wskazałeś przy zakupie, również razem z wniesieniem, montażem oraz odbiorem starego sprzętu;
   4. serwisy odpowiedzialne za naprawę sprzętu – dzięki temu Twoja reklamacja może zostać sprawnie załatwiona;
   5. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia sklepu, ewidencje sprzedaży itd.;
   6. firmy świadczące dla nas usługi bezpieczeństwa (np. agencje ochrony) – dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo w naszych sklepach, zapobiegać kradzieżom i innym działaniom sprzecznym z prawem, np. poprzez monitoring;
   7. agencje marketingowe – dzięki temu możemy dla Ciebie tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz bieżąco komunikować się z Tobą jako naszym klientem;
   8. firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach – dzięki temu możesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego serwisu lub sklepu stacjonarnego;
   9. firmy świadczące dla nas usługi takie, jak: archiwizacja dokumentów, skanowanie, niszczenie dokumentów, oraz inne podmioty wykonujące usługi administracyjne – dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym.
  2. Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako tzw. procesor, który działa na zlecenie innych podmiotów. Dzięki temu możesz w naszych sklepach otrzymać dodatkowe usługi, które wzbogacają naszą ofertę i pozwalają Ci łatwiej oraz spokojniej realizować zakupy. Są to następujące przypadki:
   1. usługi ubezpieczenia sprzętu (Gwarancja Plus) – działamy w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych;
   2. zakupy na raty (kredyty konsumenckie) – działamy w imieniu banków.
   3. usługi telekomunikacyjne – działamy w imieniu Orange Polska S.A.
   4. doładowanie telefonu i płatność za rachunki (np. gaz, woda, prąd) – działamy w imieniu Payland net S.A.;
   5. wypłata gotówki w kasie – działamy w imieniu Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
 8. KIEDY PROSIMY CIĘ O ZGODĘ?
  1. W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy zgody na otrzymywanie naszego Newslettera, czy też na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Chcemy móc informować naszych klientów o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd.; zgodę możesz wyrazić w sklepie – poproś sprzedawcę o odpowiedni formularz lub odwiedź www.mediaexpert.pl (belka u dołu strony).
  2. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia.
  3. Jeżeli wyraziłeś ww. zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres inspektor@me.pl lub listownie na „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”. Z Newslettera możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnej zakładki na stronie www.mediaexpert.pl/rezygnacja.
  4. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
  5. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. JAKIE MASZ PRAWA?
  1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
   2. prawo do poprawiania danych
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   4. prawo do żądania usunięcia danych
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: inspektor@me.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77- 400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
 10. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
  1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
  2. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail rezygnacja@mediaexpert.pl lub pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Odwiedź sklep

 • Brodnica (GALERIA BRODNICA)
 • ul. Kościelna 1A
 • 87-300 Brodnica

Godziny otwarcia

 • Zapraszamy w godz.:
 • Poniedziałek 9:00 - 20:00
 • Wtorek 9:00 - 20:00
 • Środa 9:00 - 20:00
 • Czwartek 9:00 - 20:00
 • Piątek 9:00 - 20:00
 • Sobota 9:00 - 20:00
 • Niedziela handlowa10:00 - 18:00

Sklep jest zamknięty w niedziele ustawowo wolne od pracy

Kontakt z nami

 • tel. 56 649 85 42
  662 278 336