Nidzica, ul. Mickiewicza 5/7 (zmień) Przejdź do sklepu on-line
Rekreacja i ogród

Ubezpieczenia "Gwarancja Plus"

Gwarancja Plus

Szeroki wachlarz dostępnych wariantów ubezpieczenia pozwala na wybór zakresu ochrony dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. W razie wystąpienia awarii sprzętu gwarantujemy bezgotówkową naprawę. W uzasadnionych przypadkach sprzęt zostanie wymieniony na nowy.

Twój sprzęt zostanie naprawiony w przypadku wystąpienia:

 1. awarii – dotyczy wariantu „Gwarancja Plus” oraz wariantu „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”,
 2. uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – dotyczy wariantów „Gwarancja Plus Pełna Ochrona” oraz „Przypadkowe uszkodzenia”.

Dodatkowo w wariantach „Gwarancja Plus Pełna Ochrona” i „Przypadkowe uszkodzenia” zapewniamy:

 1. organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany sprzętu, który uległ uszkodzeniu w wyniku przepięcia prądu,
 2. wymianę na nowy sprzęt w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 3. wymianę na nowy sprzęt, jeżeli cena detaliczna sprzętu nie jest wyższa niż 300 zł,
 4. pokrycie kosztów zakupu rozmrożonej żywności do wysokości 300 zł w sytuacji, gdy rozmrożenie nastąpiło w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu chłodniczego.

UWAGA ! Sprzęt zostanie wymieniony na nowy, gdy:

 1. naprawa sprzętu jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,
 2. utracono ubezpieczony sprzęt wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.
ERGO HESTIA:
 
WAGAS:

Warunki ubezpieczenia ochrony ekranu WAGAS S.A.

Warunki ubezpieczenia rowerów i rowerów elektrycznych WAGAS S.A.

Ubezpieczenie sprzętu nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 k.c. ani też rękojmi za wady fizyczne w rozumieniu art. 556-576 k.c.

Dostępne warianty ubezpieczenia „Gwarancja Plus” pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb.

1. Ubezpieczenie „Gwarancja Plus”

Dzięki ubezpieczeniu „Gwarancja Plus” w wariancie podstawowym możesz zapewnić sobie dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania zakupionego sprzętu trwające nawet do 6 lat Wybierając dodatkową ochronę zapewnisz sobie komfort użytkowania sprzętu i oszczędność w przypadku wystąpienia awarii po upływie gwarancji producenta.

Wysokość składki jest uzależniona od wartości sprzętu oraz wybranej długości okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź wysokość składki przy wybranym sprzęcie na witrynie mediaexpert.pl lub zapytaj sprzedawcę.

Gwarancja Plus

OFERTA SPECJALNA UBEZPIECZENIE SPRZĘTU AGD NAWET do 6 lat OD ZAKUPU.

Dotyczy sprzętu z grup:

 • AGD ZABUDOWA
 • AGD WOLNOSTOJĄCE

2. Ubezpieczenie „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”

Pełny zakres ochrony dla Twojego sprzętu zyskasz wybierając ubezpieczenie w wariancie „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”, które oprócz gwarancji organizacji i pokrycia kosztów naprawy sprzętu w przypadku awarii („Gwarancja Plus”) swoim zakresem obejmuje:

 1. przypadkowe uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 2. szkody będące następstwem przepięcia prądu w sieci energetycznej,
 3. utratę sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 4. pokrycie kosztów rozmrożenia żywności w związku z wystąpieniem awarii lub przypadkowego uszkodzenia sprzętu chłodniczego.

Wysokość składki jest uzależniona od wartości sprzętu oraz wybranej długości okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź wysokość składki przy wybranym sprzęcie na witrynie mediaexpert.pl lub zapytaj sprzedawcę.

Gwarancja Plus

3. Ubezpieczenie „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenie”

Jeżeli Twój sprzęt może być narażony na uszkodzenie mechaniczne spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem rozważ zakup ubezpieczenia na wypadek przypadkowego uszkodzenia.

Wysokość składki jest uzależniona od wartości sprzętu oraz wybranej długości okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź wysokość składki przy wybranym sprzęcie na witrynie mediaexpert.pl lub zapytaj sprzedawcę.

Porównanie zakresów ochrony wariantu „Gwarancja Plus” oraz „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”

Zakres ochrony GWARANCJA PLUS GWARANCJA PLUS
Pełna Ochrona
Brak kosztów napraw
Korzystając z „Gwarancji Plus” Klient nie ponosi kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu nawet przez 5 lat.
Wymiana sprzętu na nowy
W przypadku szkód powstałych w sprzęcie, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient otrzymuje nowy sprzęt o porównywalnych parametrach technicznych.
Niska cena polisy
Koszt polisy jest dużo niższy niż koszty zakupu nowego sprzętu lub drogiej naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.
Przypadkowe uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku np.
Porysowanie ekranu LCD przez dziecko, zapiaszczenie kamery lub aparatu fotograficznego, zalanie klawiatury.
Przepięcie (zwarcie) prądu np.
Uszkodzenie matrycy LCD w laptopie lub telewizorze spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
Kradzież z włamaniem lub rabunek sprzętu

Pytania i odpowiedzi

Rozwiń wszystkie
Jakie są warianty ubezpieczenia ?
 • „Gwarancja Plus” – zakresem obejmuje awarie sprzętu,
 • „Przypadkowe Uszkodzenia” - zakresem obejmuje uszkodzenie sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu, utratę sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także pokrycie kosztów rozmrożenia żywności w sprzęcie chłodniczym,
 • „Gwarancja Plus Pełna Ochrona” – zakresem obejmuje awarie oraz uszkodzenia sprzętu powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu, utratę sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także pokrycie kosztów rozmrożenia żywności w sprzęcie chłodniczym,
Jakich przypadków nie obejmuje ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę, aby móc w pełni cieszyć się nowym sprzętem. Jednak są sytuacje, w których ubezpieczenie nie ma zastosowania np.:

 • uszkodzenie sprzętu podczas transportu z naszego sklepu do miejsca zamieszkania Klienta;
 • ochrona nie obejmuje elementów sprzętu podlegających naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją sprzętu, np. baterii, bezpieczników czy lamp;
 • przy wystąpieniu korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
 • dla usterek związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi sprzętu.
Ile zapłacę za ubezpieczenie ?

Cena ubezpieczenia uzależniona jest od:

 • wybranego wariantu;
 • czasu ochrony;
 • wartości ubezpieczanego sprzętu.

Dokładny koszt usługi możesz sprawdzić na karcie wybranego produktu w sklepie internetowym lub dzwoniąc na numer infolinii sklepu 756756756.

W jakim czasie mogę nabyć ubezpieczenie ?
 • W dniu zakupu sprzętu („Gwarancja Plus Pełna Ochrona”, „Gwarancja Plus”, „Gwarancja Plus Przypadkowe uszkodzenia”)
 • W terminie 60 dni od dnia zakupu sprzętu (tylko „Gwarancja Plus” w wariancie podstawowym).
W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Pamiętaj, aby szkodę zgłosić niezwłocznie:
dzwoniąc na numer infolinii ubezpieczyciela:

Do zgłoszenia szkody nie musisz posiadać papierowej wersji polisy, wystarczy Ci tylko sam numer polisy, który znajdziesz również w dowodzie zakupu.

W jakich przypadkach następuje wymiana sprzętu na nowy?

W przypadku szkody całkowitej, jeśli:

 • naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona;
 • naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych;
 • wartość (cena detaliczna) ubezpieczonego sprzętu nie przekracza 300 zł;
 • sprzęt utracono wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Czy mogę odstąpić od ubezpieczenia ?

Tak, odstąpienie jest możliwe z zachowaniem terminu:

 • 30 dni dla osób fizycznych,
 • 7 dni - w przypadku firm

W celu rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej skontaktuj się z ubezpieczycielem. Szczegóły postępowania znajdziesz w polisie.

Czy w razie szkody polegającej na rozmrożeniu żywności w wyniku awarii sprzętu chłodniczego muszę przedłożyć dowód zakupu np. paragon/fakturę?

Zwrot przysługujących kosztów otrzymasz na podstawie zadeklarowanej wartości rozmrożonej żywności i po potwierdzeniu wystąpienia szkody przez serwis dokonujący naprawy.

Co się dzieje z polisą w przypadku decyzji o wymianie sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody?

W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody z ubezpieczenia, ubezpieczenie wygasa i tym samym kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

Co się dzieje z ubezpieczeniem w przypadku sprzedaży lub podarowania sprzętu?

Ubezpieczenie przechodzi na posiadacza sprzętu, wystarczy przekazać polisę nowemu właścicielowi wraz ze sprzętem. W razie wystąpienia szkody dane zostaną zaktualizowane przez ubezpieczyciela w systemie.

Na jaki sprzęt wymieniamy, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna?

Wymiana realizowana jest na taki sam sprzęt jaki był objęty ochroną ubezpieczeniową lub inny (w przypadku braku takiego samego), a który posiada porównywalne parametry techniczne (nie gorsze), co wymieniany sprzęt. Cena nowego sprzętu nie może przekraczać sumy ubezpieczenia (wartości sprzętu z dnia zakupu).

Co się dzieję z ubezpieczeniem w przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji producenta?

W przypadku wymiany sprzętu przez serwis producenta w ramach gwarancji, zawsze należy powiadomić o tym fakcie Centrum Autoryzacji Szkód Ubezpieczyciela, ponieważ konieczna jest aktualizacja danych przedmiotu ubezpieczenia (numer seryjny) oraz okresu ochrony dla zakresu:

 • przypadkowego uszkodzenia sprzętu oraz ryzyka rozmrożenia żywności – okres ochrony nie ulega zmianie i trwa do końca terminu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu wymienionego,
 • awarii sprzętu – obejmuje tę samą sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres ubezpieczenia, jaki jest określony w dokumencie ubezpieczenia sprzętu, który został wymieniony, ale jego bieg rozpoczyna się po upływie gwarancji producenta lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi, pod warunkiem powiadomienia Centrum Autoryzacji Szkód o fakcie wymiany.

W przypadku wymiany sprzętu za pośrednictwem sklepu, obsługa koryguje starą polisę i wystawia nową do otrzymanego sprzętu. Okres ubezpieczenia będzie biegł od daty wystawienia nowej polisy.


Odwiedź sklep

 • Nidzica (C.H. TU I TERAZ)
 • ul. Mickiewicza 5/7
 • 13-100 Nidzica

Godziny otwarcia

 • Zapraszamy w godz.:
 • Poniedziałek 9:00 - 19:00
 • Wtorek 9:00 - 19:00
 • Środa 9:00 - 19:00
 • Czwartek 9:00 - 19:00
 • Piątek 9:00 - 19:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Niedziela handlowa10:00 - 16:00

Sklep jest zamknięty w niedziele ustawowo wolne od pracy

Kontakt z nami

 • tel. 89 752 70 41